timecoolfree 時空咖啡館
 
 
 
 
格羅茲尼 第一公里:「謎團的一周」
每周除了主流新聞,世界上有大大小小非主流靈異新聞,NASA仲同梵蒂岡天文台搞咗成個星期會議!雲海晚晚網上偷睇,嘩!佢地真係要揾太陽系以外之外星人呀!大件事!

A - 挑!
B - 台灣佔中
C - 又係馬航
D - 薯片雲
E - 大話文明


 
 
 
 

時空咖啡館 YouTube 官方頻道