timecoolfree 時空咖啡館
 
 
 
 
格羅茲尼 第三十六公里:「2016十大另異事件」
闊別一年的「十大另異事件」今年重臨!其實,近年,越來越難做,事關主流世界的事,越來越另類、靈異!已經「入侵」靈異界!算啦!算啦!不要分得那麼細!趁赤口一班老粉同我團拜,做埋十大倒數啦!
 
A - 白色Ben屎!
B - 智能or低能?
C - 升降地府機
D - 浸死在太空
E - 每日一偉哥 
 
 
 

時空咖啡館 YouTube 官方頻道