timecoolfree 時空咖啡館
 
 
 
 
格羅茲尼 第二十五公里:「巴黎惡夢」
巴黎發生恐擊,Rosa同雲海都感到不安及悲痛!從巴黎講到香港保安,講到她的法國仔,又講到洪永城,再講到旅行…………真係回復本色,撐到母雷公咁遠!做乜啫?!又話要行快幾公里!

A - 好奇電蚊蚊
B - 港大法國仔
C - 不閉電視
D - 光棍王
E - 純情小天使 
 
 
 

時空咖啡館 YouTube 官方頻道