timecoolfree 時空咖啡館
 
 
 
 
格羅茲尼 第十七‧五公里:「赤口團拜」
新春赤口一大班粉絲同我團拜,原本無叫阿祖。期間某教徒多事,打電話比阿祖,他竟然馬上坐車來!真係轉性,入過册係唔同D!一於即興錄一集,豪多半公里比大家…………到東涌未?!

A - 釋放麒麟佬
B - 雲海答問大會
C - 我要真出書
D - 阿祖被捕真相
E - 阿祖入冊真相 
 
 
 

時空咖啡館 YouTube 官方頻道