timecoolfree 時空咖啡館
 
 
 
 
陰音濕濕 021:「越南與食」
(2008/11/24)

雲海推介音樂:
 
Chỉ Có Thể Là Tình Yêu - Tro Lai
等等等等 - 廖雋嘉
Xuan Yeu Doi - Manh Vo
Waltz For Eva And Che - Madonna/Antonio Banderas
Anh Chua Dam Noi - Le Hieu 
Change - Tracy Chapman
Em Ve Toc Xanh - Quoc Bao
Spit On A Stranger - Nickel Creek


 
 
 
 

時空咖啡館 YouTube 官方頻道