timecoolfree 時空咖啡館
 
 
 
 
 
格羅茲尼
第十三公里:「雨傘運動」

立即收聽!
A - 共赴巫山
B - 騎劫現場
C - 洗腦指令
D - 幕後準備
E - 綠的疑惑‎
一場學生運動到成為民間自發活動,無人會知如何發展下去!政府的武力、無能、無恥,令市民無奈但又悲憤!今天在車臣也不再有催淚彈的同時,香港一次放了八十七個,點解香港變成這樣?!


負一公里:「馬航三七○」

第○公里:「飛機陰謀論」

第一公里:「謎團的一周」

第二公里:「數臭」

第三公里:「雙封聖」

第四公里:「床頭故事」

第五公里:「超自然探奇」

第六公里:「隔世族群」

第七公里:「北非遊行」

第八公里:「馬航十七」

第九公里:「比利外星預言」

第十公里:「江湖得勝」

第十一公里:「方濟祖」

第十二公里:「新間諜法」

第十三公里:「雨傘運動」

陰音濕濕
時間在宇宙洪流中,瞬間即逝,所以好多人也無聽過雲海昔日在wazzup 時代的節目「陰音濕濕」,於是timecoolfree用咖啡之香味把時光留住,在重温台將精華內容,逢一、四上載YouTube !讓大家回味過去!
001:「殺人賣屍」
002:「祖雲尼是誰?」
003:「隱生隱死」
004:「酒店疑魂」
005:「撒旦真相」
006:「心繫家國」
007:「投訴二課」
008:「鬼屋重重」
009:「Cult人Cult歌」
010:「耶和華見證人」
011:「大陸房間」
012:「伊戰真相」
013:「法國與林燕妮」
014:「食與白蝕」
015:「秦始王英文名係?」
016:「藝術與墓」
017:「SAW」
018:「見鬼」
019:「美國與教會」
020:「越南與天主教」
021:「越南與食」
022:「無恥的香港大學」
023:「旅遊書」
024:「火滾」
025:「e道」
026:「海角7號」
027:「築地」

GEL住頭四圍走
雲海遊鳳凰古城!(2008)
張家界之水上對唱山歌!(2009)
湖南張家界夜看靈異表演!(2009)
城寨公園裝置藝術(2011)
北高加索之旅(2013)
海南島海口之旅(2014)
雲海至愛的京菜館!
雲海還債淋咗冰水
雲海在瀑布灣發癲
在留家廚房同衛斯理食飯
雲海中秋在天地出版社唱兒歌!
雲海偷拍升輔理主教儀式

微廣播道666號

(2014年9月13日)


好耐無錄微廣播道666號啦!雲海在另一邊書架拍一集先!片中講錯了9月21日,算啦!唔重拍啦!