timecoolfree 時空咖啡館
 
 
 
 
 
格羅茲尼
格羅兹尼 第四十四公里:「北極之旅」
立即收聽!
A - 商台高層
B - 一路向北
C - 巴士劫案
D - 香港與鐵礦場
E - 香港王妃
好無奈地咁講原本諗住去西伯利亞,點知交通仲唔方便,咁就即興去北極玩下啦!真係覺得人生太短,想去嘅地方太多,就完全冇計劃地先飛去瑞典目標點都要去到北極!


負一公里:「馬航三七○」

第○公里:「飛機陰謀論」

第一公里:「謎團的一周」

第二公里:「數臭」

第三公里:「雙封聖」

第四公里:「床頭故事」

第五公里:「超自然探奇」

第六公里:「隔世族群」

第七公里:「北非遊行」

第八公里:「馬航十七」

第九公里:「比利外星預言」

第十公里:「江湖得勝」

第十一公里:「方濟祖」

第十二公里:「新間諜法」

第十三公里:「雨傘運動」

第十四公里:「光明磊落」

‎第十五公里:「UFO議會現場」

第十六公里:「2014另異十大」

第十七‧五公里:「赤口團拜」

第十八公里:「東京之旅」

第十九公里:「大德蘭之謎」

第二十公里:「文物情懷」

第二十一公里:「教派秘聞」

第二十二公里:「天津大爆炸」

第二十三公里:「投訴之後」

第二十四公里:「坪洲靈探」

第二十五公里:「巴黎惡夢」

第二十六公里:「藏情民情」

第二十七公里:「廣島之旅」

第二十八公里:「猴猴猴猴」

第二十九公里:「催眠」

第三十公里:「自殺」

第三十‧五公里:「亞視釘蓋」

第三十一公里:「遊日」

第三十二公里:「寧波之旅」

第三十三公里:「選戰」

第三十四公里:「天啟」

第三十五公里:「京都之旅」

第三十六公里:「2016十大另異事件」

第三十七公里: